Skip to main content

Vi anpassar oss till Corona

DENNA INFORMATION UPPDATERAR VI LÖPANDE

I och med oron för coronaviruset och den effekt som detta ger på nybokningar av resor med avresa inom de närmaste månaderna, erbjuder vi mer generösa av- eller omboknings- och betalningsvillkor på våra resor.  Resenärerna kan känna sig trygga att boka sin resa, men ha optionen att ändra sig senare. I de flesta fall gäller de nya reglerna vid nya bokningar, med vissa undantag.

Vad vi gör för ett säkert resande med anledning av Coronaviruset

För att nå ett tryggt sätt att resa arbetar vi aktivt med att säkerställa de rekommendationer som ställs av våra myndigheter. Vi följer också rekommendationer hos lokala myndigheter på våra resmål. Så länge situationen kräver kommer vi och våra samarbetspartners att tillämpa lämpliga åtgärder.

Nya riktlinjer för säkerheten kommer med kort varsel men efter rekommendationer från myndigheter justeras våra åtgärder löpande Med anledning av det kan både lättnader och skärpningar av restriktioner ske fram till ditt avresedatum. Vi håller oss uppdaterade och vi anpassar oss snabbt.

Bussresan
Våra bussar städads extra inför resan. Som ensamresenär får du ett eget sätespar.
Platserna begränsas efter antalet passagerare för att säkerställa ett säkert resande (antalet styrs av busstorlek och storlek på respektive bokningssällskap).

Du behåller samma plats under hela rundresan. Vårt rotationssystem har vi tillfälligt pausat under den kommande tiden. Våra chaufförer organiserar påstigning och avstigning för att minimera trängsel. Det finns handsprit att tillgå under våra turer.

Flygresor
De flesta flygbolag och flygplatser har vidtagit extra åtgärder för att begränsa smittspridningen. Här hittar du till exempel krav på munskydd, förändring kring matservering och extra rengöring. För aktuella regler hänvisar vi till respektive flygbolag.

Destinationen
Vi samarbetar med flygbolag, bussbolag, hotell, restauranger och lokala företag. Vi håller regelbunden kontakt med våra samarbetspartners och ställer höga krav på att de följer nödvändiga riktlinjer.

Våra busschaufförer och reseledare är väl pålästa om de rekommendationerna som gäller på destinationen. De upplyser om det som du behöver ta hänsyn till under resan.

Vaccinationsbevis

Ett vaccinationsbevis mot covid-19 kommer underlätta resande inom EU. Med Gröna beviset kan du enkelt visa att du är vaccinerad mot covid-19. E-hälsomyndigheten planerar att öppna e-tjänsten i slutet av juni och förhoppningsvis är det i gång 1 juli.  Läs mer här: ehalsomyndigheten.se/grona_beviset

Europeiska rådet har sammanställt information om rådande restriktioneri EU med tanke på coronaviruset. Läs mer här: reopen.europa.eu/sv


Vad har Viking Line åtagit för åtgärder Läs mer

 

Angående resor till Bordershop ändras reglerna hela tiden så bästa informationen får Ni på 

https://sveavaccin.se, de har information om vad som gäller för ditt resande just idag.

2021-06-03

Fram till 1/7 och vårt Gröna pass kommer så kan man enl. uppgifter hämta intyg att man är vaccinerad på sin vårdcentral.

2021-06-09

 

2021-06-28

1 juli 09.00öppnar tjänsten för beställning av Covidbevis.

https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/

 

2021-07-14

Från och med den 15 juli gäller att  reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.

2021-07-28

Förutsättningen för att kunna följa med på en resa och röra sig utanför Sverige är ett Vaccinationspass/Covidbevis som är giltigt under hela resan. (För dagsresor till Bordershop går det också bra med giltigt antigentest eller intyg att du haft Corona) .

Du kan läsa mer om det här Covidbevis • E-hälsomyndigheten

Vi har inget krav på vaccinationspass/Covidbevis på våra resor inom Sverige.
Under sommaren begränsar vi antal resenärer i bussarna för att säkerställa ett tryggt resande till maximalt 40 personer i våra bussar. Vi arbetar också aktivt med att säkerställa de rekommendationer som ställs av våra myndigheter. Vi följer rekommendationer hos lokala myndigheter på våra resmål. Så länge situationen kräver vidtar vi och våra samarbetsparters lämpliga åtgärder.

Blir min resa av?

Utrikesdepartementet har som ansvar att bestämma var det är säkert att resa. UD och olika utländska myndigheter kommer löpande med nya uppgifter baserade på spridningstalen och andra omständigheter. Avrådan från UD samt utländska regleringar och restriktioner ges oftast i termen ”gäller tillsvidare”, vilket påverkar vår möjlighet att ge besked om resor långt fram i tiden. Vi förutsätter att din resa kommer att genomföras som planerat, och därmed ska också slutbetalningen erläggas enligt Allmänna och Särskilda villkor för paketresor, enligt det datum som står på din bekräftelse. Om situationen visar att vi inte kan genomföra resan kommer du att bli kontaktad av oss och du får då boka av din resa med full återbetalning eller fri ombokning till senare avresa.

Om du önskar avbeställa din resa utanför ovanstående tidsram eller av annat skäl gäller våra vanliga allmänna villkor: https://www.ertur.se/terms-and-conditions.

 

Vad behöver jag själv förbereda ?

Du måste se till att ha tagit fram ditt digitala Covidbevis • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se) 

 

Vi rekommenderar alltid att du som resenär inför en resa ser över din hemförsäkring, eventuell reseförsäkring och dess villkor som gäller om en olycka eller sjukdom skulle uppstå.


Du kan hålla dig uppdaterad på t.ex. Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
eller på WHO:s hemsida www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Utrikesdepartementet rekommenderar att du laddar ner deras app, Resklar, och skriver upp dig på Svensklistan: www.swedenabroad.se/en/svensklistan

Om förutsättningarna förändras för en redan bokad resa?
Vi följer noga utvecklingen på alla våra resmål och bevakar beslut från UD och lokala myndigheter. Vi står i nära kontakt med våra lokala samarbetspartners och vi kan tvingas förändra planerad utflykt om det behövs.

Jag vill avboka min resa, vad gäller?
När du bokar en resa med ErTur är du skyddad av paketreselagen. Det betyder att om myndigheterna avråder från resor till ett land eller en region vid tidpunkten för avresa kommer vi att ställa in resan och du får tillbaka dina pengar. Om du vill avboka en resa som inte omfattas är det våra ordinarie avbokningsregler som gäller.


2021-08-30

 

Förutsättningen för att kunna följa med på en resa och röra sig utanför Sverige är ett Vaccinationspass/Covidbevis som är giltigt under hela resan. (För dagsresor till Bordershop går det också bra med giltigt antigentest eller intyg att du haft Corona) .

Du kan läsa mer om det här Covidbevis • E-hälsomyndigheten

Vi har inget krav på vaccinationspass/Covidbevis på våra resor inom Sverige.
Vi arbetar aktivt med att säkerställa de rekommendationer som ställs av våra myndigheter. Vi följer rekommendationer hos lokala myndigheter på våra resmål. Så länge situationen kräver vidtar vi och våra samarbetsparters lämpliga åtgärder.

Blir min resa av?

Utrikesdepartementet har som ansvar att bestämma var det är säkert att resa. UD och olika utländska myndigheter kommer löpande med nya uppgifter baserade på spridningstalen och andra omständigheter. Avrådan från UD samt utländska regleringar och restriktioner ges oftast i termen ”gäller tillsvidare”, vilket påverkar vår möjlighet att ge besked om resor långt fram i tiden. Vi förutsätter att din resa kommer att genomföras som planerat, och därmed ska också slutbetalningen erläggas enligt Allmänna och Särskilda villkor för paketresor, enligt det datum som står på din bekräftelse. Om situationen visar att vi inte kan genomföra resan kommer du att bli kontaktad av oss och du får då boka av din resa med full återbetalning eller fri ombokning till senare avresa.

Om du önskar avbeställa din resa utanför ovanstående tidsram eller av annat skäl gäller våra vanliga allmänna villkor: https://www.ertur.se/terms-and-conditions.

 

Vad behöver jag själv förbereda ?

Du måste se till att ha tagit fram ditt digitala Covidbevis • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se) 

Vi rekommenderar alltid att du som resenär inför en resa ser över din hemförsäkring, eventuell reseförsäkring och dess villkor som gäller om en olycka eller sjukdom skulle uppstå.


Du kan hålla dig uppdaterad på t.ex. Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
eller på WHO:s hemsida www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Utrikesdepartementet rekommenderar att du laddar ner deras app, Resklar, och skriver upp dig på Svensklistan: www.swedenabroad.se/en/svensklistan

Om förutsättningarna förändras för en redan bokad resa?
Vi följer noga utvecklingen på alla våra resmål och bevakar beslut från UD och lokala myndigheter. Vi står i nära kontakt med våra lokala samarbetspartners och vi kan tvingas förändra planerad utflykt om det behövs.

Jag vill avboka min resa, vad gäller?
När du bokar en resa med ErTur är du skyddad av paketreselagen. Det betyder att om myndigheterna avråder från resor till ett land eller en region vid tidpunkten för avresa kommer vi att ställa in resan och du får tillbaka dina pengar. Om du vill avboka en resa som inte omfattas är det våra ordinarie avbokningsregler som gäller.

211110

Vad gäller ombord på våra bussar?

Förutsättningen för att kunna följa med på en resa som går ut i Europa och röra sig i Europa är ett Vaccinationspass/Covidbevis som är giltigt under hela resan.
Läs mer här:  https://www.ehalsomyndigheten.se/covidbevis/
Kravet på vaccinationspass/Covidbevis gäller på alla våra resor som går utanför Sveriges gränser. Detta gäller för alla över 12 år. Barn under 12 år måste kunna uppvisa ett max 48-timmar gammalt PCR-test alternativt Antigentest.

Vi anpassar antalet deltagare i våra bussresor beroende på aktuell busstorlek som används vid respektive resa. Vi följer de rekommendationer som ställs av våra myndigheter och vi arbetar aktivt med att säkerställa de rekommendationer som ges av myndigheter på våra resmål.
Normalt använder vi ett rotationssystem under resorna som vi för tillfället pausar. Det innebär att den plats du/ni väljer i början av resan behåller du/ni under hela resan.
 

Våra bussar rengörs noga inför varje resa. Du som resenär har också ett stort ansvar. Vi förväntar oss i linje med myndighetsrekommendationer att var och en som är med på resan är ytterst noga med hygienen. Tvätta händer med tvål och vatten, använd handsprit och nys/hosta i armvecket i förekommande fall. Om du inte känner dig helt frisk vid resans start vill vi att du avbokar din resa. Att införskaffa handsprit och eventuella munskydd åligger dig som resenär. Vi har inga krav på munskydd i bussen men restriktioner kan förekomma baserat på olika länders bestämmelser. Bussarna är utrustade med toaletter men dessa bör användas sparsamt i den mån det är möjligt. Under resvägen stannar vi oftare än normalt på ställen där det finns möjlighet till toalettbesök.
 

Kommer min resa att bli av?
Om UD avråder från en särskild region dit vi har resor kommer vi att ställa in den planerade resan och återbetala resans kostnad. Detta gäller även om andra länder kommer stänga sina gränser.

Om förutsättningar för att genomföra resa inte finns, kontaktar vi er omgående. Om ni inte hör något av oss så går resan som planerat.

220102

Kommer min resa att bli av?
Utrikesdepartementet har som ansvar att bestämma var det är säkert att resa. Just nu råder ingen avrådan till något land i världen på grund av Corona. När det gäller resor med Cinderella så har Viking Line beslutat att Viking Cinderella är ur trafik 1/1–2/2 2022.Ni som är inbokade under denna tid kommer att få mer information av oss.   Covidbevis krävs. 

 

 

 

Fritextsökning
Kontakta oss
Adress:
ErTur
Strandgatan 14
302 45 Halmstad
BG 5554-3789